Jak oblicza się potrzebną moc grzewczą kotła?

kalkulatorUrządzenie grzewcze podłączone do zamontowanej w budynku instalacji centralnego ogrzewania należy do podstawowego wyposażenia każdego budynku mieszkalnego i większości obiektów użytkowych. Decydując się na jego rodzaj, najczęściej wybiera się między kotłem gazowym albo opalanym pelletem lub ekogroszkiem, zwracając uwagę na korzyści płynące z zastosowania takiego, a nie innego rodzaju opału. Kocioł powinien być dopasowany nie tylko pod względem optymalnego komfortu użytkowania oraz kosztów wytwarzania energii cieplnej, ale również dobrany tak, by jego moc odpowiadała istniejącemu zapotrzebowaniu.

 

Podstawowe parametry kotłów i ich dobór

Kotły różnią się od siebie zarówno typem spalanego opału oraz szczegółowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak i swoimi możliwościami, jeśli chodzi o sprawność energetyczną, tj. ilość energii, którą są w stanie uzyskać z używanego paliwa. W przypadku kotłów pelletowych zwykle jest to więcej niż 90%, a w przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych niż 105%. Równie ważnym parametrem wpływającym na efektywność pracy kotła jest jego moc. Jeżeli będzie ona zbyt mała w stosunku do pojemności instalacji centralnego ogrzewania, uzyskanie niezbędnej temperatury okaże się niemożliwe. W sytuacji, gdy okaże się ona za duża, kocioł będzie marnował znaczną część energii.

 

Od czego zależy moc kotła?

Optymalna moc kotła jest uzależniona od tego, jak duże będzie zapotrzebowanie budynku na energię. W przypadku nowych projektów jest ona zwykle określana przez architekta, przy starszych obiektach niezbędne będzie jej wyliczenie. Podstawowym parametrem będzie w takim przypadku kubatura budynku oraz to, w jakim stopniu został on docieplony. Dla domów poddanych termomodernizacji przyjmuje się wartość 50 W/m2. Dla starszych budynków wybudowanych od końca lat 90. zapotrzebowanie określa się na poziomie 60 do 90 W/m2, natomiast w powstałych w latach 80. i 90. będzie to już od 90 do 120 W/m2. Dla budynków bez termoizolacji moc wynosi między 120 a 200 W/m2. Konieczne będzie także dodatnie zapotrzebowania wynikającego z konieczności przygotowania c.w.u.