Jak konserwować kotły gazowe?

sprawdzanie kotłaKażdy budynek mieszkalny i większość obiektów użytkowych musi być wyposażona w urządzenie, które pozwoli na pozyskiwanie energii grzewczej. Jednym z popularniejszych, a zarazem wygodnych rozwiązań jest spalanie gazu. Jest on proekologicznym, ponieważ nie powoduje emisji pyłów pogarszających jakość powietrza, a przy tym daje możliwość montażu w niewielkim pomieszczeniu np. bezpośrednio w łazience oraz gwarantuje prostą obsługę. Ingerencje użytkownika ograniczają się do ustawienia pożądanej temperatury oraz okresowego wzywania firmy zajmującej się serwisem kotłów gazowych, by mogła przeprowadzić niezbędną konserwację. Przekonajmy się, jakie czynności muszą być wykonywane i dlaczego.

 

Dlaczego konserwacja kotła jest tak ważna?

Korzystanie z gazu jest bezpieczne, jednak pod warunkiem posiadania sprawnej instalacji oraz prawidłowo działającego urządzenia grzewczego. Warto pamiętać, że urządzenia gazowe muszą być poddawane regularnym kontrolom stanu technicznego, nie powinno się też zapominać o ich przeglądach. Przekłada się to na eliminowanie ryzyka usterki i zagrożenia wybuchem, a także utrzymywanie zużycia gazu na możliwie niskim poziomie.

 

Jakie czynności obejmuje serwisowanie kotła?

Producenci kotłów zalecają zwykle, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację kotła, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka awarii oraz zapewni efektywną pracę i optymalne wykorzystanie paliwa. Wśród najważniejszych czynności wykonywanych przez serwisantów znajdzie się czyszczenie wymiennika ciepła, sprawdzenie działania zamontowanych w kotle zabezpieczeń w postaci zaworów oraz weryfikacja stanu i poprawnego działania czujników. Istotne będzie również zadbanie o elektrody zapłonową i jonizacyjną, których złe funkcjonowanie jest przyczyną licznych usterek. Nie można zapomnieć o uszczelnieniach i odpływie kondensatu. W ramach czynności serwisowych powinno się skontrolować instalację elektryczną oraz ustawienia sterownika kotła. Znaczenie ma też praca pomp obiegowych i zaworów, a ponadto czystość i szczelność przewodów doprowadzających powietrze oraz wyprowadzających spaliny poza budynek.