Jak często należy serwisować kotły gazowe?

Specjalista pracujący przy naprawie instalacjiKorzystanie z gazu do ogrzewania budynku jest dla użytkownika bardzo wygodne. Nie wymaga dodatkowych ingerencji poza ustawieniem pożądanej temperatury. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w przypadku wszystkich urządzeń nie obejdziemy się bez regularnego serwisowania kotłów gazowych. Zaniedbania w tym zakresie doprowadzą z czasem do wzrostu zużycia paliwa, a także przełożą się na krótszą żywotność urządzeń. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o właściwej konserwacji kotłów tego typu.

 

Dlaczego serwisowanie kotła jest potrzebne?

Każde urządzenie gazowe powinno zachowywać pełną sprawność, ponieważ uszkodzenie związane z wyciekiem gazu może po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia doprowadzić do wybuchu. Problemy ze spalaniem mogą też oznaczać powstawanie groźnego czadu, a zanieczyszczenie wymiennika ciepła w krótkim czasie sprawi, że do uzyskania tej samej temperatury potrzebna będzie większa ilość gazu.

 

Co robi się w ramach serwisowania kotła gazowego?

Serwis kotła wiąże się z kilkoma czynnościami. Ważne będzie zweryfikowanie stanu palnika oraz jego demontaż i czyszczenie. Liczyć się będzie sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby wymiana uszczelnień. Konieczne będzie też zwykle czyszczenie wymiennika, a także odpływu kondensatu, jeśli w grę wchodzi kocioł kondensacyjny. Nie można zapomnieć o zapalarce oraz przejrzeniu połączeń hydraulicznych oraz elektryki kotła. Serwisant powinien również ocenić prawidłowość funkcjonowania czujników, regulatorów pokojowych, a także pomp obiegowych i zaworów instalacji grzewczej. W kotłach z zamkniętą komorą spalania istotne będzie sprawdzenie przepływu nawiewanego powietrza.

 

Jaka jest optymalna częstotliwość serwisowania kotłów gazowych?

Kotły gazowe najlepiej poddawać przeglądom w terminach zalecanych przez ich producentów. W większości przypadków będzie to dwa razy w ciągu roku – przed sezonem grzewczym i po nim. Znaczna część kotłów musi być jednak kontrolowana tylko raz w roku. Na przeglądach nie warto oszczędzać – najmniejsza awaria pochłonie znacznie większe kwoty.